Webdizajn

vybrané webové stránky z oblasti webdizajnu

 

Meranie rýchlosti pripojenia do siete Internet (speedmeter)
Možnosť otestovania si rýchlosti pripojenia do siete Internet prostredníctvom speedmetra. Pred samotným testom treba ukončiť všetky iné bežiace aplikácie na vašom počítači, ktoré používajú sieť Internet. Meranie rýchlosti prenosu dát cez Internet. Meranie rýchlosti prijímania dát (download), odosielania dát (upload), meranie rýchlosti odozvy webového servera.

Slovenské internetové katalógy
Zoznam vybraných slovenských internetových katalógov usporiadaných podľa abecedy. Katalógy odkazov na internete v slovenskom jazyku.

České internetové katalógy
Zoznam vybraných českých internetových katalógov usporiadaných podľa abecedy. Katalógy odkazov na internete v českom jazyku.

Príručky HTML
Príručky ku jazyku HTML. HTML je skrátený zápis pre hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language). HTML je internetová technológia, ktorá sa používa na tvorbu obsahu webových stránok.

Príručky CSS
Príručky ku jazyku CSS. Jazyk kaskádových štýlov (Cascading Style Sheets) je internetovou technológiou, ktorá sa používa na formátovanie obsahu webových stránok.

Príručky JavaScriptu
Príručky ku jazyku JavaScript. JavaScript je skriptovacím multiplatformným programovacím jazykom, ktorý sa v súčasnosti používa predovšetkým pre dynamické prvky webových stránok (na strane klienta).