Webdizajn > Príručky HTML

HTML je skrátený zápis pre hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language). HTML je internetová technológia, ktorá sa používa na tvorbu webových stránok.

 

HTML príkazy na webovom sídle kasman.sk (podľa kategórií)
Usporiadanie HTML príkazov podľa kategórií

HTML príkazy na webovom sídle kasman.sk (podľa abecedy)
Usporiadanie HTML príkazov podľa abecedy

Abecedný zoznam príkazov HTML webovom sídle deja-vix.sk
Prehľadná tabuľka s jednotlivými značkami jazyka HTML usporiadaných podľa abecedy.

HTML príručka na webovom sídle Jak psát web
Príručka jazyka HTML, prehľad HTML značiek.

HTML Návod na webovom sídle Klikzone.cz
Naučte sa jazyk HTML pomocou niekoľkých lekcií.

Český HTML 5 manuál na webovom sídle ITnetwork.cz
Prehľadne spracované české manuály pre HTML 5.

HTML Tutorial na webovom sídle W3Schools (anglicky)
Asi najlepšia príručka HTML (hypertextového značkovacieho jazyka) s konkrétnymi príkladmi použitia s farebným rozlíšením kódu.

HTML na webovom sídle W3C (anglicky)
World Wide Web Consortium (W3C) udržiava aj špecifikáciu jazyka HTML. HTML (hypertextový značkovací jazyk) a CSS (jazyk kaskádových štýlov) sú základné technológie na tvorbu webových stránok a webových aplikácií.

Learn to Code HTML & CSS na webovom sídle HTML.com (anglicky)
Naučte sa kódovať HTML a CSS. Rýchla a zábavná príručka ako sa učiť kódovať HTML.

HTML Tutorial na webovom sídle Tutorials Point (anglicky)
Prehľadná príručka jazyka HTML.