Webdizajn > Príručky CSS

CSS je skrátený zápis pre jazyk kaskádových štýlov (Cascading Style Sheets). Jazyk kaskádových štýlov je internetovou technológiou, ktorá sa používa pri tvorbe webových stránok na formátovanie ich obsahu.

 

CSS - interval.cz
CSS - kompletná príručka kaskádových štýlov na webovom sídle interval.cz — Kompletná príručka jazyka kaskádových štýlov (CSS)

CSS príručka - Jak psát web
CSS príručka na webovom sídle Jak psát web — Príručka jazyka CSS, prehľad vlastností CSS.

CSS - Klikzone.cz
CSS Návod na webovom sídle Klikzone.cz — Naučte sa jazyk CSS pomocou niekoľkých lekcií.

Český CSS 3 manuál - ITnetwork.cz
Český CSS 3 manuál na webovom sídle ITnetwork.cz — Prehľadne spracované české manuály pre CSS.

CSS Tutorial - W3Schools (anglicky)
CSS Tutorial na webovom sídle W3Schools — Asi najlepšia príručka CSS (jazyka kaskádových štýlov) s konkrétnymi príkladmi použitia s farebným rozlíšením kódu.

CSS - W3C (anglicky)
CSS na webovom sídle W3C — World Wide Web Consortium (W3C) udržiava aj špecifikáciu jazyka CSS. HTML (hypertextový značkovací jazyk) a CSS (jazyk kaskádových štýlov) sú základné technológie na tvorbu webových stránok a webových aplikácií.

CSS-Tricks (anglicky)
CSS-Tricks — Tipy, triky a techniky používania kaskádových štýlov.