Internetový katalóg digitalne.sk

Webové sídlo digitalne.sk je špecifickým internetovým katalógom obsahujúcim ručne triedené odkazy na vybrané webové stránky vybraných webových sídiel.

Najnavštevovanejšie stránky na digitalne.sk

digitalne.sk

Televízie – živé vysielanie

Priame odkazy na živé vysielanie slovenských a českých televízií cez internet.

digitalne.sk

Slovenské internetové denníky

Priame odkazy na slovenské denníky na internete.

 

 

Ďalšie webové sídla na digitalne.sk

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl

Prežiť svoj život v zdraví a pohode je želaním snáď každého z nás. Iba želanie však nestačí. Chce to dlhodobé a cieľavedomé úsilie. Úsilie prejavujúce sa cieľavedomými činnosťami zameranými na dosiahnutie a udržanie zdravia a pohody môžeme považovať za zdravý životný štýl.

Práca na doma

Práca na doma

S informačnou dobou, ktorú žijeme, prichádzajú nové technológie a s nimi aj nové pracovné možnosti a príležitosti. Napríklad práca na doma (domácka práca, telepráca, práca z domu, práca na diaľku). V niektorých priemyselne vyspelých krajinách práca na doma dosahuje značné percentá, čo sú teda milióny a milióny ľudí.

Ekosídla

Ekosídla

Ekosídla sú miesta na bývanie, nachádzajúce sa v lokalitách so zdravým životným prostredím s ekokomunitami, ktoré sa snažia o trvale udržateľný rozvoj. Ekosídlami môžu byť ekousadlosti, ekoosady, ekofarmy, ekocohousingové spoločenstvá, ekodedinky, ekomestečká a pod.