Práca > Registre v SR

Vybrané webové stránky na registre v Slovenskej Republike

 

www.orsr.sk
Obchodný register Slovenskej republiky na internete.

www.zrsr.sk
Živnostenský register Slovenskej republiky na internete.

portal.ives.sk/registre/startps.do
Register politických strán.

portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2844
Register organizácií.

portal.ives.sk/registre/startoz.do
Register občianskych združení.

portal.ives.sk/registre/startrno.do
Register neziskových organizácií.

portal.ives.sk/registre/startrnd.do
Register nadácií.

portal.ives.sk/registre/startrnf.do
Register neinvestičných fondov.

portal.ives.sk/registre/startzzob.do
Register združení obcí.

portal.ives.sk/registre/startzzpo.do
Register záujmových združení právnických osôb.

www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo/...
Register múzeí a galérií Slovenskej republiky.

www.lesnyurad.sk
Register pozemkových spoločenstiev.

www.genpro.gov.sk/register-trestov-4781/43421s
Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Žiadosti o výpis a odpis. Zoznam pracovísk. Úradné hodiny.